تعبیر خواب سگ | بلاگ

تعبیر خواب سگ

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

تعبیر خواب سگ

منوچهر مطیعی تهرانی
تعبیر خواب سگ آشنا : سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.
تعبیر خواب سگ اهلی : چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.
تعبیر خواب سگ غریبه : چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.
تعبیر خواب حمله سگ به انسان : اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزید و دور بمانید.
تعبیر خواب صدای پارس سگ – صدای سگ – صدای واق واق : صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

تعبیر خواب سگ بزرگ و خیلی بزرگ : سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک .
تعبیر خواب سگ کوچک : اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد.
تعبیر خواب سگ بسته شده : اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید ( سگ زنجیر شده ) و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست. به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بلکه تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید.

جامع ترین تعبیر خواب سگ سیاه و وحشی ، کشتن و گاز گرفتن سگ


برچسب‌ها: تعبیر خواب, تعبیر خواب سگ, تعبیر خواب سگ بسته, تعبیر خواب حمله سگ, تعبیر خواب انواع سگ
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۶ساعت 11:26  توسط ادمین  | 
تعبیر,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 31 شهريور 1396 ساعت: 1:49